Những công trình

đã thành hình
đáng t hào

Những công trình

đã thành hình
đáng t hào

Tho House

Tổng diện tích: 130m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Võ Trường Toản, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

Chi House

Tổng diện tích: 450m2

Năm hoàn thành: 2022

Địa điểm: Đường Trần Quang Khải, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

Oanh House

Tổng diện tích: 240m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Tự Do, phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

N.A House

Tổng diện tích: 400m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

Tin house

Địa điểm: Đường 3 tháng 2, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Tổng diện tích: 600m2

Thể loại: Nhà ở

Năm hoàn thành: 2023

T Villa

Địa điểm: Đường 3 tháng 2, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Tổng diện tích: 600m2

Thể loại: Nhà ở

Năm hoàn thành: 2023

S.T House

Địa điểm: Đường Sương Nguyệt Ánh, phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang
Tổng diện tích: 210m2
Thể loại: Nhà ở
Năm hoàn thành: 2021

Tho House

Tổng diện tích: 130m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Võ Trường Toản, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

Chi House

Tổng diện tích: 450m2

Năm hoàn thành: 2022

Địa điểm: Đường Trần Quang Khải, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

Oanh House

Tổng diện tích: 240m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Tự Do, phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

N.A House

Tổng diện tích: 400m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

Tin house

Địa điểm: Đường 3 tháng 2, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Tổng diện tích: 600m2

Thể loại: Nhà ở

Năm hoàn thành: 2023

T Villa

Địa điểm: Đường 3 tháng 2, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Tổng diện tích: 600m2

Thể loại: Nhà ở

Năm hoàn thành: 2023

S.T House

Địa điểm: Đường Sương Nguyệt Ánh, phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang
Tổng diện tích: 210m2
Thể loại: Nhà ở
Năm hoàn thành: 2021

Cách Một Nhà đồng hành cùng bạn

Đơn giản – Nhanh gọn – Nhiệt tình

Sau khi tiếp nhận yêu cầu thiết kế, Một Nhà Design sẽ thảo luận cùng khách hàng nhằm tìm ra các định hướng thiết kế chính như ánh sáng, cây xanh, thông gió… Những định hướng ban đầu này sẽ là khung sườn xuyên suốt cho quá trình thiết kế sau này.

Bố trí mặt bằng công năng và những ý tưởng thiết kế cho các không gian chính. Trình bày phối cảnh ngoại thất và các thiết kế nội thất (nếu có).

Thiết kế các bản vẽ kĩ thuật: bản vẽ khai triển kiến trúc, bản vẽ khai triển kĩ thuật, điện nước, kết cấu, triển khai phối cảnh nội ngoại thất…

Tiến hành giám sát quyền tác giả trong suốt thời gian thi công theo hợp đồng