Oanh House

Tổng diện tích: 240m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Tự Do, phường Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở