N.A House

Tổng diện tích: 400m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở