Chi House

Tổng diện tích: 450m2

Năm hoàn thành: 2022

Địa điểm: Đường Trần Quang Khải, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở