Tho House

Tổng diện tích: 130m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở