Tho House

Tổng diện tích: 130m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Võ Trường Toản, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

Chi House

Tổng diện tích: 450m2

Năm hoàn thành: 2022

Địa điểm: Đường Trần Quang Khải, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

Oanh House

Tổng diện tích: 240m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Tự Do, phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

N.A House

Tổng diện tích: 400m2

Năm hoàn thành: 2023

Địa điểm: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang

Thể loại: Nhà ở

Tin house

Địa điểm: Đường 3 tháng 2, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Tổng diện tích: 600m2

Thể loại: Nhà ở

Năm hoàn thành: 2023

T Villa

Địa điểm: Đường 3 tháng 2, phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Tổng diện tích: 600m2

Thể loại: Nhà ở

Năm hoàn thành: 2023

S.T House

Địa điểm: Đường Sương Nguyệt Ánh, phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang
Tổng diện tích: 210m2
Thể loại: Nhà ở
Năm hoàn thành: 2021